B&K Billiards

BK Billiards Logo

Česká verze
English version
Kontakt

Pravidla - Pool 8-Ball ("Osmička")

Reklama

Stavba koulí

Staví se pomocí trojůhelníku, nejpřednější koule leží na zadním bodě a na zadních okrajích jsou jedna koule plná a jedna půlená. 8-ball je hra s oznamováním – to znamená že kouli můžete hrát jen do té kapsy, kterou jste před strkem nahlásili. Nemusí se hlásit zřejmé koule do kapsy. Strky přes mantinel a kombinační strky se nepovažují za zřejmé a musí se oznamovat. Veškeré koule vnořené faulem nebo vnořené do jiné kapsy zůstávají v kapsách, ať patří hráči nebo soupeři. Vítěz rozstrku (rozehrání o zadní mantinel) má možnost otevřít první hru. Právo rozstřelu se mění po každé hře (hráč může svoje právo podání kdykoliv odevzdat soupeři).

Korektní otevírací strk

Otevírající hráč musí vnořit kouli nebo nejméně čtyři barevné koule se musí dotknout mantinelu. Pokud by k tomu nedošlo, potom se hráč dopustil faulu a soupeř může přijmout takovou polohu a hrát dál, nebo nechat koule znovu postavit a sám uskutečnit otevírací strk, nebo nechat soupeři tento strk zahrát.

Bílá koule padne při korektním otevíracím strku

Všechny vnořené barevné koule zůstávají v kapsách (s vyjímkou koule „8“), vznikne faul a stůl je otevřen. Soupeř má opravu polohy v čelním poli a nemůže hrát na žádnou kouli, která se v čelním poli nachází, leda by bílá koule nejdřív opustila čelní bod a potom se vrátila zpět k zasažení koule.

Barevná koule vyskočí při otevíracím strku ze stolu

Je to faul a soupeř může přijmout tuto polohu koulí a hrát dál nebo položit bílou kouli do čelního pole.

Koule „8“ padne při otevíracím strku

Pokud se tak stane, může rozstřelující hráč požadovat nové postavení koulí nebo nasazení koule “8“ a sám tak hraje dál. Pokud při otevíracím strku padne bílá koule a koule 8“, soupeř nechá nově postavit koule nebo nově nasadit kouli „8“ a  dál hraje z černého pole.

Otevřený stůl

Stůl je otevřený, pokud ještě nejsou skupiny koulí (plné a půlené) přiděleny hráčům. Bezprostředně po uskutečnění otevření strku je stůl nadále otevřený. Pokud je stůl otevřený, povoluje se pomocí plné, půlené nebo koule „8“ vnořit oznámenou plnou nebo půlenou kouli. Při otevření stolu zůstávají nekorektně vnořené koule v kapsách. Pokud hráč vnořil všechny koule jedné barvy z rozstřelu, může volit jinou barvu nebo kouli „8“.

Volba skupiny

Při otevíracím strku se neuskuteční, určí se až tedy, když hráč oznámenou koulil po otevíracím strku vnoří.

Korektní strk

Při každém strku (s vyjímkou otevíracího strku a když je stůl otevřený) musí hráč nejdříve zasáhnout kouli své barevné skupiny a potom vnořit barevnou kouli nebo bílou, či jakoukoliv barevnou koulil nechat naběhnout na mantinel. Hráč může pokračovat ve hře tak dlouho, dokud nezkazí korektní vnoření koule své skupiny. Jakmile hráč vnořil všechny koule své skupiny, může hrát na „8“.

Trest po faulu

Soupeř má volbu opravu bílé kole po celém stole (nemusí hrát z černého pole, s vyjímkou faulu po otevíracím strku). Toto pravidlo odrazuje hráče od zahrání úmyslného faulu, protože tak poskytuje soupeři výhodu.

Nekorektně otevřené koule

Pokud během strku došlo k faulu nebo se koule nevnořila do oznámené kapsy. Všechny takto vnořené koule zůstávají v kapsách. Barevná koule, která vyskočí ze stolu – je to faul a náběh hráče končí. Pokud ze stolu vyskočí koule „8“, ztrácí se hra. Jakékoliv koule, které vyskočí ze stolu se opět nasazují dle pořadí.

Hra na kouli „8“

Hráč musí vnořit kouli „8“ jen do oznámené kapsy.

Hráč ztrácí hru pokud

  • zahraje faul, při kterém se vnoří koule „8“ (vyjímka – pád „8“ při otevíracím strku)
  • vnoří kouli „8“ při stejném strku, při kterém vnořuje poslední barevnou kouli
  • hráč nechá kouli „8“ vyskočit ze stolu
  • hráč vnoří kouli „8“ do jiné než oznámené kapsy
  • hráč vnoří kouli „8“ dříve než je oprávněn na ni hrát.
Vítězslav Kučera, Elgartova 26, 614 00 Brno-Husovice Tel.Fax: (420) 545 572837, Mobil: (420) 603 543103