B&K Billiards

BK Billiards Logo

Česká verze
English version
Kontakt

Pravidla - Snooker

Reklama

Cíl hry

Hráči získávají body za to, že hrají červené koule do vaků, po nich hrají barevnou koulí, každá má podle své barvy různou hodnotu. Hraje se 22 koulemi – patnácti červenými, žlutou, zelenou, hnědou, modrou, růžovou, černou a bílou, která je hrací koulí. Červené koule jsou označovány jako červené, ostatní barevné.

Hrací koule

Je bílá a může se umístit libovolně uvnitř půlkruhu a může se hrát všemi směry. Hra je zahájena v okamžiku, dotkne-li se tágo hrací koule. Při nárazu musí být nejprve zasažena červená koule, jinak jde o chybu.

Bodové hodnoty koulí:

červená 1      modrá 5
žlutá 2 růžová 6
zelená 3 černá 7
hnědá 4

Na začátku každé hry (kola) se barevné koule položí na příslušné značky a červené koule se rozloží pomocí trojhranu.

Body

Při každém náběhu musí být trefena vždy jedna červená koule (případně několik jedním nárazem) a střídavě jedna barevná koule. Přirozeně se nabízí hrát vždy s jednou koulí, která je nejpříznivěji umístěna u některé z šesti kapes. S červenou koulí, kterou je třeba trefit, lze hrát i nepřímo od mantinelu, pokud je některá červená bílou hrací koulí zasažena nejdříve. Barevné koule, které je třeba trefit, musí být koulí zasaženy přímo. Koule ve vacích se počítají podle jednotlivých hodnot. Pokud hráč střídavě zasahuje červenou a barevnou kouli, smí hrát dále.

Opětovné nastavení barevných koulí

Pokud se na stole nacházejí ještě červené koule, musí být každá trefená koule opět – dříve než je proveden další náraz na některou červenou kouli – z kapsy položena na předem stanovené místo (viz. rozestavení). Trefené červené koule zůstávají v kapsách. Hrací koule zůstávají ve hře. Je nově nastavena do půlkruhu jen tehdy, jestliže opustila hrací pole.

Chybné nárazy – chyby

a) zasažení hrací koule
b) nezasažení hrací koule s níž se má hrát
c) zasažení nesprávné koule
d) hra s nesprávnou koulí
e) dotknutí se koule – například rukou či oděvem

Trestné body

Odpovídají bodové hodnotě koule (nejméně však čtyři), která byla zasažena jako první. Jestliže byli chybně koule zasaženy, pak se počítá vždy bodová hodnota všech koulí, zůčastněných při chybě. Trestné body se vždy počítají jako plusové body pro protihráče.

Střídání hráčů

Ke střídání hráčů dochází jen tehdy, jestliže se nezdaří pokus trefit kouli, nebo při chybném nárazu. Po vystřídáni hráčů se vždy – dokud jsou červené koule ještě na stole – začíná s červenou. Jestliže na stole již žádná červená koule neleží, musí se hrát s barevnými v pořadí jejich vzrůstající hodnoty. To znamená, že se hraje nejprve žlutou, pak zelenou atd. Nyní zasažené barevné koule zůstávají v kapsách.

Konec hry

Hra je u konce, byla-li zasažena do kapsy poslední koule.

Snooker

Je určitá situace ve hře, nepříjemná poloha, z níž hráč nemůže přímým nárazem v rovné čáře zasáhnout kouli, s níž se má hrát, protože tato čára je blokována jednou nebo více koulemi. Vzhledem k tomu, že se v této situaci s hrací koulí musí hrát s pomocí mantinelů, vzrůstá pravděpodobnost, že dojde k chybě. Následkem jsou samozřejmě trestné body a ztráta náběhu. Hráč se bude vždy pokoušet „dát“ protihráči snookera, jestliže má dojem, že nebude moci získat více bodů za sebou. Tato defenzivní taktika je charakteristická pro tuto hru. Pomocí dovedně nastaveného snookera lze nashromáždit body v důsledku chybných nárazů protihráče s tím, aby mohl na to hráč sám dále hrát ofenzivní hru.

Vítězslav Kučera, Elgartova 26, 614 00 Brno-Husovice Tel.Fax: (420) 545 572837, Mobil: (420) 603 543103